jana V

Jana Valisová - Umění hraje v jejím životě velkou roli, zejména tanec je důležitá součást její existence. Tancuje ve svém volném čase, aktivně se věnuje tanci indickému (bollynatyam, bharatnatyam, bollywood) a tanci historickému (renesance, manýrismus, baroko). Zajímá se také o tance orientální, africké a společenské, které navštěvuje ve formě seminářů a workshopů.

JT iva orange jana-f-red-green JT