jaroslava

Jaroslava Holová
Narozena ve znamení Vodnáře v roce 1978 v Třebíči.

Vystudovala Střední odbronou školu zpracování masa a potravin, zakončenou maturitou v roce 1996. Pracuje jako OSVČ - reklama a zprostředkovatelská činnost.Záliby kromě orientálního tance: Pěší turistika, cestování a potápění.

Jaruška a tanec: S indickým tancem začala v roce 2005 u Jany Baudisové. V roce 2007 se stala členkou skupiny orientálního a historického tance Ambrosia.
Z historického tance - tance šlechtické i vesnické z období gotiky, renesance a raného baroka.
Z orientálního tance - tribal.

Semináře:
- bollywood dance u Jany H. Baudisové
- Bollynatyam u Sangity Shresthové
- různé semináře tribalu - např. pod vedením Unmaty
Tanec se šavlí a ohněm - kahany, vějíře, provázek a ohnivé poi (řetězy).

JT iva orange jana-f-red-green JT